Kinderen van 0 – 18 jaar

 

Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar, waarbij sprake is van problemen in de thuissituatie en/of op school.  Er kan een vermoeden zijn van ontwikkelingsproblematiek, bijvoorbeeld voedings-en eetstoornissen, stoornissen in de zindelijkheid, slaap-waakstoornissen, een taalstoornis, autismespectrumstoornis, ADHD, trauma-en stressor-gerelateerde stoornissen (hechtingsstoornis, PTSS) en/of opvoedingsproblemen.

Van nog niet geboren tot 6 jaar

Er wordt gewerkt volgens IMH Infant Mental Health principes.
Infant Mental Health (IMH) is een groeiend, multidisciplinair vakgebied binnen de geestelijke gezondheidszorg dat zich richt op kinderen van 0 tot 6 jaar en hun ouders. Jonge kinderen ontwikkelen zich zeer snel en in nauwe wisselwerking met hun omgeving. Lichamelijk, emotioneel en sociaal functioneren beïnvloeden elkaar en leggen een basis voor de toekomst van het kind. De relatie tussen ouder en kind – en mogelijke verstoringen daarin – staat dan ook centraal.
trauma (préverbaal trauma), angst of spanning na een heftige gebeurtenis

 • Eetproblemen
 • Slaapproblemen
 • Ouder-kind interactie-problemen
 • Gedragsproblemen
 • Hechtingsproblemen

6 – 12 jaar

 • Trauma, angst of spanning na een heftige gebeurtenis
 • Boosheid, woede-uitbarstingen
 • Verdriet somberheid rouw
 • Dwanghandelingen/dwanggedachten
 • Sociale problemen
 • Slaapproblemen
 • eetproblemen

12 – 18 jaar

 • Trauma, angst of spanning na een heftige gebeurtenis
 • Boosheid, woede uitbarstingen
 • Verdriet, somberheid, rouw
 • Tics, dwang- en dranghandelingen
 • Sociale problemen
 • Slaapproblemen
 • Lichamelijke problemen zoals hoofdpijn en buikpijn waarvoor geen medische oorzaak is gevonden
 • Moeite plannen/ organiseren
 • Depressie